/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Obchodní podmínky

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb masážní salon Kučátko III., IČO 07138199, se sídlem Keplerova 219/4, Hradčany, 118 00,  Praha 1 (dále jen provozovatel), a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).
  2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
  3. Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
 2. Objednávka služeb
  1. Termín návštěvy
   Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele.
   Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.
  2. Přeobjednání
   Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
  3. Pozdní příchod
   Dostaví-li se zákazník max. 30 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
  4. Absence zákazníka
   V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 30 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.
  5. Odmítnutí masáže
   Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

   1. zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
   2. zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
   3. zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž
   4. zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
   5. zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
  6. Předčasné ukončení masáže
   Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

   1. během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
   2. během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
   3. během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů vylučujících masáž, nebo
   4. během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
  7. Osobní věci a cennosti
   Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.
  8. Informovaný souhlas zákazníka
   Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
   Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.
  9. Ceník masáží
   Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele.
 3. Reklamace služeb
  Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
 4. Poukaz
  1. Použití poukazu
   Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu (http://kucatko.eu, popřípadě https://kucatko.eu) nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.
  2. Hodnota poukazu
   Poukazy jsou vždy určeny na konkrétní druh masáže. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.
  3. Platnost poukazu
   Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.
  4. Lhůta použitelnosti
   Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu použitelnosti lze prodloužit po vzájemné dohodě s masážním salonem s přihlédnutím k jeho kapacitám. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že možnost prodloužení lhůty použitelnosti není nároková a masážní salon není povinen tuto lhůtu prodloužit.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
   Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.
  2. Platnost a účinnost
   Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 23.10.2018.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.